hair_cut2.jpg

Дните през 2017 подходящи за подстригване, които ще подпомогнат вашите финансови постъпления

10 и 18 февруари
2 и 11 март
1, 10 и 28 април
9 и 16 май
7, 16 и 26 юни
7 и 15 юли
17 и 25 август
3 и 12 септември
3, 11 и 16 октомври
2, 10 и 20 ноември
2, 9, 20 и 22 декември

Последни Публикации