Четвъртък

Денят предполага активизиране както на чисто физическо ниво, така и на умствено ниво в зависимост от основното занимание в момента. При всички случаи резултатността е основния критерий. Планирането и поставянето на реални цели е важно условие поради склонността на дуета Юпитер - Меркурий към преувеличение и разпиляване. То може да е свързано от една страна, с прекомерни лични амбиции и нагърбване с непосилни по обем неща за днес, а от друга, в по - големите очаквания, отправени към определени хора. Нерядко ситуация отпреди, нещо казано или сторено от някого, се предъвква през целия ден - преувеличена и изкривена, нямаща нищо общо с действителността.

 Деловата работа върви трудно. По - добре е сключване на сделки или вземане на важни решения с дългосрочен характер да се отложат за идващия вторник, стига седмицата да няма прекъсване на вибрациите от смяна на месеците.

Често в Меркуриев четвъртък се говорят или вършат лекомислени неща, без да се предвиждат последиците. Една напрегната астрологична картина за деня допълнително усложнява отношенията с хората, с които се общува.

Последни Публикации