Сряда

И двете планети с влияние днес имат отношение към човешките взаимоотношения. Луната е покровителка на домашното огнище, на отношенията с най - близките. Меркурий влияе върху общуването с околните - роднини, приятели, колеги. Обединени те засилват обмена на емоции и информация. Различават се в темпото. Лунното влияние е по - мудно и предпазливо, докато това на Меркурий е импулсивно и стремително бързо. Така че успехът на намисленото за днес е в съчетанието между тези две противоположности, в умението да се бърза бавно - да се реагира мигновено на вътрешния подтик и същевременно да се прояви благоразумие и да се изчака естественото развитие на дадената ситуация. Другото характерно за деня е непремерването на възможностите - захващането с неща, които реално не могат да се свършат.

Често Лунно - Меркурийевото влияние е неустойчиво - заредено е с вероятности за разочарования, разминавания, проваляне на уговорена среща, отлагане на ангажименти. Често се попада в конфликтна ситуация, която влече след себе си изясняването на трупан дълго време негативизъм. Добър ден за успешен изпит.

Последни Публикации