Четвъртък

Един типичен Юпитеров ден. Добър е за всички с подчертано влияние на Юпитер. Благоприятстват се юпитеровите дейности - всичко, свързано с повишаване на образователен ценз, уреждане на формалности, работа с документи, касаещи пътуване или работа зад граница, вести от чужбина. Денят може да бъде много силен в професионално отношение - успявате да направите реални стъпки за осъществяване на важен проект. С лекота се справяте с инстанции, ведомства, учреждения.

При условие че не се концентрирате върху определена теза и не уточните приоритетите си, една бизнессреща може да се проточи безкрайно дълго време и да не се стигне до резултат. Иначе денят указва добри материални възможности.

Днес, при добро желание от ваша страна, може да подобрите отношения, обтегнати преди, да изясните недоразумение. Обратното също е възможно - научаване на неприятни истини да разбуди страшния Юпитеров гняв.

Последни Публикации