Четвъртък

Сатурновото влияние изисква сериозност и пестеливо изразходване на физическа и емоционална енергия. Същевременно четвъртък е Юпитеров ден и предполага изобилие от емоции и физическа активност. Трудно се съчетават тези взаимоизключващи се тенденции. Затова денят в по - голямата си част е дискомфортен. В зависимост от това в кой период на Личната година попада Сатурновия четвъртък, надделява едната или другата тенденция. В слънчен, марсов и юпитеров период е Юпитеровата. В лунен, венерин или сатурнов - Сатурновата.

Изисква се бързо да се организирате.Днес миналото ви настига. Следствие от писани или изречени слова, обещани или извършени дела или отказ от такива, оказа помощ или проявено пренебрежение намира съответно по вид и размери отражение. Това може да бъде приятно за ухото нежно ехо от положителния диапазон на благодарност, оценка, похвала или с обратен знак - едно официално съобщение, писмено или устно, за предявени претенции или задаващи се неприятности.

 Сатурнов човек заема по - особено място и е обект на вниманието ви. Четвъртък е бизнес ден, но точно днес не разчитайте на големи приходи. Не забравяйте също така, че вибрация 8 прави човека по - раздразнителен при общуване с емоционални и импулсивни хора и по този начин се увеличава вероятността за спречкване.

Последни Публикации