Неделя

Едновременното покровителство на двете светила прави неделята хармоничен и спокоен ден. Много неща ще ви накарат да се убедите колко са важни сигурността на семейната среда, на уютния дом и подкрепата на близките. Търсете компанията на хората, които са ви отгледали, и на тези, с които ви свързват сърдечни чувства. Планирайте да прекарате този ден в малкия град или на село, на вилата или на място, където се чувствате обгрижени и обичани.

Ден за разчистване на тавани и изби, на ракли, килери. Ровейки из старите вещи, може да откриете отдавна търсени неща или семейни реликви - спомени, да намерите старинни монети или други ценни предмети. Възрастни и опитни хора може да ви бъдат от полза.

От тези които са на работа, Лунната неделя изисква да боравят със стари, сигурни и изпитани методи и да използват модели на поведение, които са доказали ефективността си.

Сърдечното отношение и съпричастността към болките на другите днес дават най - верния тон в служебните взаимоотношения.

Последни Публикации