Събота

Двата гиганта на Слънчевата система предизвикват  противоположни характерологични нагласи. Докато Юпитер се свързва с позитивното и оптимистично начало, то Сатурн е негов антипод с негативизма и песимизма, които излъчва. Така резултатността на Юпитеровата събота зависи от умението да се съчетават противоположностите.

Денят може да бъде успешен, стига да сте в състояние да преодолеете противоречието между необходимостта от свършване на много работа, планирана предварително, и умората, отпадналостта или нежеланието за активна или умствена дейност.

В ден като днешния се справят добре тези, които имат отношения към търговия на едро със строителни материали, бизнес с продукти на химическата промишленост, селскостопанска продукция или покупко - продажба на недвижими имоти.

Може да срещнете стари приятели, съученици, състуденти.

Последни Публикации