Неделя

Днес е ден на нестандартните хрумвания. Ще се справите с проблем, казус или нерешим доскоро въпрос. Ако сте техничар, това е вашият шанс да намерите подход и към най - заплетената техническа задача. В Урановата неделя се благоприятства всичко, свързано с електрическата енергия, работа с уреди и съоръжения. С лекота се учат нови неща. Демонстрират се познания и компетентност. Неочаквани вести, които по - някакъв начин засягат личния ви авторитет и внасят промени в социалния статус.

Добър ден за изпит особено в технични дисциплини.

Последни Публикации