Вторник

Двойното Марсово влияние преминава в превъзбуденост, която е на път да изригне при най - незначителния повод. В зависимост от периода и вибрацията на Личната година варира и нивото на емоционалността. При всички случаи това е един претоварен ден, в който се изисква голям само контрол. При условие че имате Марсово влияние, то днес ще плувате в свои води.

Марсовият вторник е успешен ден за хората, които се занимават със спорт, а също и тези, чиято професия е свързана с по - голямо физическо натоварване. Днес могат да се спечелят състезания, конкурси, да се надмогва във всякакъв двубой, където спортния дух и волята за победа са от голямо значение. Продуктивен ден за всички, които се занимават с марсови професии - инженери, хирурзи, химици и т.н.

Подходящ момент за завършване, приключване на неща, започнали от преди, близкото или далечното минало, реализация на стар проект или сключване на забавен по обективни причини договор. Тук предупреждението е да се подработват добре нещата, внимателно да се обмисля стратегията и тогава да се действа, защото от прибързване може да се подцени отсрещната страна, да се пренебрегне важен детайл, да се забрави необходим документ или да се изтърве полезна среща. Не припирайте, не прибързвайте, не действайте и не говорете импулсивно, а само обмисляйте всяка своя дума и стъпка.

Силната Марсова енергия днес може да предизвика напрежение в отношенията с околните: в Слънчев период, това е шефът, в Лунен период - близки и роднини, в Марсов - виновни са ви хората по пътя - пешеходци или шофьори, както и транспортните неуредици. Меркурийев период гневът се насочва обикновено към децата, колегите или чиновниците, в Юпитеров период са виновни органите на реда, адвокати, съдии, във Венерин период - приятели, любовни, съпрузи, а в Сатурнов период - родителите, шефът, или бюрократите, висшите инстанции.

Последни Публикации