Събота

Сатурновото влияние на деня е допълнено от рационализма на Уран. Така неща, които до вчера са ви изглеждали неясни, добиват своите контури. Разбирате причините за случили се неща по - наблизо или по - надалеч в миналото. Мисълта ви е по - ясна, а постъпките - по - мотивирани.

Можете да се справите и сами с големия обем работа, но ще предпочетете да прехвърлите част от задълженията на тези около вас. Така ще имате повече свободно време да контролирате изпълнението на задачата и да се намесвате там, където трябва. Намирате най - кратките пътища.

Не можете да останете равнодушни днес, независимо каква ситуация възниква - у дома или на улицата. Трябва да изложите собствената си гледна точка по въпроса, и то пред когото и където трябва.

Урановата събота стимулира умствените способности и подкрепя явяването на изпити в технически дисциплини, навсякъде, където има пресмятане, оразмеряване, конструиране, чертане на схеми, намиране на най - рационалното решение на задача, правене на икономически разчети и изготвяне на баланс, търсене на оптимално решение, изравняване на различни количества, съставяне на програми за действие с много участници и т.н.

Последни Публикации