Понеделник

Слънчево - Лунното влияние изтъква на преден план собствената ви личност. Дори да сте обременени от нарцисизъм, то вътрешната потребност за признаване на достойнства ви ще е силно подчертана днес - било то близките в семейството, било от обкръжението на работното място. Ако сте от типа хора, които се намират за по - специални, то  честолюбието може да ви направи лоша услуга, като ви накара да поемете рискове с надежда да спечелите нечие благоразположение. При положение че не удържите дадената отпреди дума, днес имиджът ви сериозно може да пострада и да изпаднете в конфузно положение. По - добре не отговаряйте на отправените закани и не търсете конфронтация от по - емоционални и агресивни хора.

Денят носи възможности за представяне откъм добрата страна и подкрепя всяко благородно усилие в полза на укрепване на собствения авторитет.

Трудно ще се справите с решаване на възникнал сега технически проблем, но пък успешно можете да представите вече готов и завършен отпреди проект. Възможно е да има повече критични бележки. Не ги приемайте много навътре, защото целта не е да бъдете лично уязвени, а да ви се окаже помощ в решаването на проблема. Вибрация 1 е силна, себична и напориста и затова под нейно влияние лесно се влиза в конфликти особено с хора с огнена вибрация.

Добър ден за навлизане в нова социална среда, за встъпване в длъжност, в клуб, в сдружение, за уговаряне на среща с подходящи и полезни хора.

Последни Публикации