Сряда

Вибрация 3 в сряда е твърде ентусиазирана комбинация. Имате желание да свършите много неща накуп. Това може да е твърде изнервящо както за вас, така и за околните. Няма време за губене, затова си направете план за деня и го спазвайте стриктно. Ако ви се налага да прекарате повече време в затворено помещение и да се занимавате с дребни, пипкави неща, то непременно ги съчетайте с работа, която изисква движение навън, сред хора, за да разтоварите натрупаната емоционална енергия. В противен случай импулсивността на деня ще се отрази в непремислени реплики по адрес на други хора и в неадекватни действия.

Денят е подходящ за свършване на административна работа или такава, касаеща ведомства - подаване на документи, вадене на разрешителни, удостоверения и служебни бележки или визи.

С успех можете да се представите на изпит, защита или да изложите пред повече хора собствен интелектуален продукт, като проектоплан, конструктивна разработка, литературна тема, книга пиеса. Подкрепа имате за изясняване на ситуация, в която са намесени съд и прокуратура, за красноречиво представяне в съдебната зала като защитник или обвинител.

Планетарните влияния благоприятстват артистичната изява пред публика, а също така доброто представяне на интервю за работа.

Днес е ден за полезни срещи и за получаване на информация от Юпитерови хора; за бизнес - преговори, в които може да се постигне намаление на цена, предватилно обявена от отсрещната страна.

Последни Публикации