Петък

Не особено благоприятен ден поради противоречието между сдържания и хладен Сатурн и веселата, жизнерадостна Венера. Дискомфорт се усеща още в ранните часове - тежест в главата, трудно започване на работа, бавно завъртане на машинката. За мъжете обещава сработване с по - възрастни, висшестоящи или старши. Доказване на собствената правота и търсене на справедливост.

Съществува противоречие между желанието да се вършат приятни неща и необходимостта от изпълнение на поети задължения, което носи чувство на досада и отгечение.

Приятели или колеги ще се възползват от вашите умения и способности. Ще ви бъде поискана услуга, която може да ангажира извънредно време и усилия от ваша страна.

Сатурновият петък е един твърде материален ден. Бъдете практични и настойчиви и не се срамувайте да си потърсите парите, отработени или дадени назаем. Провокирано е чувството ви за справедливост.

Не е малка вероятността за някаква загуба. Това може да е кражба, измама, подвеждане както на работното място така и в магазина или дори у дома.

Последни Публикации