Неделя

Днес от своя престол можете да разпореждате, да разпределяте работата и да изисквате от околните да ви се подчиняват. Ден на егото и на мъжкото начало във всеки от нас. Независимо от пола ви, онази половина от вас, която е с по - силно влияние на мъжкия елемент, ще вземе връх. Считате, че никой няма право да ви казва какво да правите.

Възможно е желанието ви да се налагате да дойде в повече. Ще ви е трудно да приемете чуждото мнение по важен въпрос. Но при всички случай ще се получи по - добре, ако отстъпите малко и дадете възможност и на другата страна да изложи позицията си.

Имате отлични предпоставки за силна реализация, да постигнете набелязаното, да изпитате задоволство от извършена от вас или от ваш екип работа. Няма да закъснее и високата оценка на тези, чието мнение е важно за вас.

В този ден можете да постигнете много за бъдещето си.

Последни Публикации