Понеделник

Началото на седмицата, в която се получава подкрепа откъдето и от когото трябва. Днес може да получите признание за нещо, свършено или казано преди. Ще искат мнението ви, ще търсят съветите ви.

На преден план е ролята ви на човек, поел грижата за други хора - родственици, приятели, познати. В един случай се представят родителски права или ще защитава дете от посегателство, в други просто показвате по - голяма взискателност на родител или настойник. Понякога се случва така, че трябва да демонстрирате твърдост и отстояване на позиции, с които да защитите някого от собствените му неразумни постъпки - възможно е това да дете, брачен партньор или дори собственият ви възрастен родител. Има такива ситуации, когато детето се появява като по - мъдро, от този, който го е създал и отгледал, защото е по - стара и по - опитна Душа.

 Денят е добър за прослушване или интервю за работа, за договаряне на работни условия и дори за започване на работа. Тук негативно влияние, което да осуети плановете, може да има специфична астрологична обстановка с отрицателен знак. Денят е благоприятен за взимане на изпити в сфера, изискваща практически умения, но при условие, че са положени съответните усилия.

Последни Публикации