Сряда

Силното влияние на пъргавия Меркурий прави този ден твърде разнообразен от към ситуации. Повече от обикновено водите телефонни разговори, ровите се в пресата или в документи за да търсите информация. Необходимо е да се срещата с хора за изясняване на позиции, възгледи, становище или намерение. Изпитвате силен подтик да говорите, да обяснявате нова идея или мотивите си за постъпка в миналото.

Меркурийевата сряда е добър ден за тези, които се занимават с преподаване и имат отношение с деца или възрастни, по - млади от тях самите. Възможен е недостиг на концентрация, като налице по - голяма разпиляност. Чести са закъсненията пропуснатите срещи или началото на прожекция или мероприятие. Захващате се с повече неща, от колкото можете да свършите.

Обикновено се допускат грешки от импулсивност и прибързаност в говорене, писане или действие.

Добър ден за изпит в дисциплини с влияние на Меркурий - писане, смятане, чертане, рисуване на графики, сценично поведение, мимика и жест, имитация, хореография, комуникации, връзки с обществеността, посредничене, педагогика и други.

Последни Публикации