Събота

Двойното влияние на Сатурн прави човека организиран и мотивиран да отстоява позициите си. Сатурновата събота е ден на задълженията. Ако имате стари дългове, а кой ги няма, днес ще се появи възможност да ги разплатите. Те не винаги са в парично изражение. Може да са затлачени взаимоотношения, които трябва да изчистите. Може да е изясняване на глождещи съмнения за нелоялност от страна на съдружник или глупави недоразумения с човека, когото обичате.

От друга страна, на вас също някой дължи нещо. Днес е ден и за събиране на стари задължения - на дадени кредити, за получаване на материални и нематериални дивиденти или приемане на жестове на благодарност. В зависимост от това в кой период на Личната си година сте, е възможно да ви обхване типичния сатурнов песимизъм и тревогата за собственото ви се струва, че опасенията и съмненията имат съвсем реални очаквания. Не се отчайвайте! Дяволът никога не е толкова черен, колкото ние си мисли. Изясняването на ситуацията си има положителни черти - подтиква разумния човек да набележи своите варианти за отреагиране и справяне с нея. Утрешния ден ще ви зареди с нови идеи и планове за бъдещето.

Последни Публикации