Силата на Утвържденията и Afformations

От този продукт ще разберете:
- Защо afformations - това е отсъстващото звено между изобилното мислене и изобилния живот;
- 4 стъпкова система за използване на метода на afformations, която ще ви помогне мигновено да препрограмирате вашето съзнание в режим на автоматически успех;
- Как да стартирате вътрешния "търсене на успеха" на вашия мозък, кой да може да открива пред вас възможности на пътия към по - добър живот, който вие не сте забелязвали дотогава;
- Защо утвържденията работят само за постигането на малки цели, и защо сериозните изменения в живота може да произтекат само благодарение на метода с afformations;
- Как вашият мозък да бъде запрограмиран за възприемане на определен тип предложения;
- Истината за това, защо използваните утвърждения понякога водят до противоположни резулатити.

Окрийте за себе си революционен инструмент за личностен ръст, който отменя утвържденията и пренастройва вашият мозък в режим на автоматически успех.