rm 15
За ритуала ще са ви необходими парични купюри с един повече от картите.
Необходимо е до ги сложите купюр-карта-купюр-карта-купюр-карта-купюр-карта-купюр и т.н., така че отгоре и отдолу да са купюритe и след това отгоре сложете повечко различни парични купюри - не е важно с какъв номинал и от коя страна.
Може още отгоре да сложите изделия от скъпоценни метали и камъни.
След това е необходимо да запалите зелената свещ (ще стане и от бял цвят).
Сложете дясната ръка върху парите-картите, а лявата ръка върху слънчевия сплит.
Сега трябва да затворите очи и да си представите как паричните връзки на парите, които са под вашата дясна ръка, се свръзват с вашите карти.
И така примерно 10 - 15 мин.
Пред очите ви ще изникват картини - образи на различни хора, предмети, парични потоци, потоци от енергия и така нататък.
Фокусирайте се над своите най-важни цели, към които е нужно да притеглите паричния поток.
И докато си мислите, трябва да казвате: 
"Парични връзки, помогнете,
към мен пари доведете".
След практиката е необходимо да загасите свещта.
Парите и картите сложете на едно място във вашия портфейл в една преграда.
В течение на 3 дена размесвайте парите и картите в портфейла си най-малко 7 пъти на ден.
След това отново казвайте:
"Парични връзки, помогнете,
към мен пари доведете".
Тази практика е полезно да я повтаряте поне 1 път на месец с различни купюри.
Този ритуал ви позвалява да обедините вашите парични връзки с тези, които свързват картите с банката, която ги е издала.
В този момент вие получавате допълнителна сила за привличане на парични средства чрез банките, издаващи картите.
 
 

Женската красота винаги е предизвиквала всеобщ интерес.
Практиката, която ви позволява да станете още по-красиви, както външно така и вътрешно, е мантрата на пълнолунието.
Това е особенна мантра Садхана, която е необходимо да четете 108 път на пълнолуние и една седмица след него:
ОМ ЧАНДРАЯ НАМАХ .

За ритуала са необходими:
2 огледала – желателно с еднаква форма (в краен случай ще свършат работа всякакви);
1 монета с бял цвят;
1 свещ – жълта или бяла на цвят.
 
Целта на този ритуал e „да влезете“  в паралелни измерения и чрез тях да започнете да привличате допълнителни енергии на паричен просперитет.
Необходимо е на равна (желателно дървена повърхност) да сложите монетата с герба отгоре, а върху нея да сложите свещника.
Двете огледала се разполагат от страни на свещта на разстояние 15–20 см от самата свещ (както е показано на картинката).
След това запалвате свещта.
Сядате редом, така че да може да се види в едното огледало безкрайното отражение на свещта.
Гледате в средата на пламъка 4-5 мин и през всичкото това време си спомняте своите желания и мечти, представяйки си, че те се изпълняват.
Също така си представяте каква сума в паричен еквивалент ще ви потрябва за изпълнението на тези ваши желания.
Ако очите ви са уморени и се затварят – затворете ги за 1-2 минути, продължавайки да мислите за своите желания и мечти, а след това отворете очи.
След това гледате с разфокусиран поглед към безкрайния ред от отражения на пламъка на свещта.
Мислено се пренасяте в едно от безкрайните измерения и го разглеждате отвътре.
Най–вероятно вие ще видите там неограничени запаси от злато, скъпоценности, ценни предмети, енергетически субстанции и парични потоци.
След това мислено започнете да привличате тези парични потоци и скъпоценности в своя живот.
Представете си как тези потоци идват по отражението на пламъка на свещта и попадат във вашето измерение. Тук те се натрупват и трансформират във вашите мечти и желания.
Правете това в течение на 7–10 минути.
След това може да затворите очи и 3-5 мин. да стоите без да се движите (по възможност не мърдайте изобщо).
След това отворете очи.
Може да загасите свещта.
Вземете монетата от под свещника и я сложете в своя портфейл. Така тя ще привлича към вас просперитет.
След 7 дена монетата може да се използва по предназначение.
         Седнете в удобна поза, затворете очи, дишайте бавно, дълбоко и равномерно. Концентрирайте се в областта на гръбначния стълб, почувствайте те го целия. Представете си, че със всяко вдишване поток от енергия се повдига нагоре по него. Все едно той е пълна тръба отдолу до горе и с всяко издишване енергията минава отгоре до долу. Представете си енергията във вид на светлина. Представете си, че гръбначният ви стълб е от светеща енергия. Той сияе в ярка бяла светлина. Представете си, че този ярък бял стълб от светлина е много издръжлава пръчка, която ни държи отвътре. Вдишвайте, чувствайки как тази пръчка укрепва, все едно става твърд като диамант. Издишвайте, чувствайки как силата изпълва вашето тяло.
          След това се съсредоточете в областта на слънчевия сплит и си представете, че енергията се е концентрирала там. Вие чувствате как вашите коремни мускули укрепват, изпълвайки се със сила.
          С всеки дъх тази сила става все повече и повече. С всеки дъх тази сила се разпределя по тялото, укрепвайки ръцете, краката, светлината в очите. Дишайте така няколко минути, докато не се почувствате бодър(а), силен(а), готов(а) за действие.
           Кажете си: "Аз имам достатъчно сили за действия. Аз съм в тонус, аз съм в най-добрата си форма. Аз съм готов да действам. Напред!".
           След това можете да пристъпите към всяка работа.

Мантра на Буда на Мъдростта

  
Буда на Мъдростта (Манджушри) олицетворява в себе си мъдрост, разум и воля. Помага да вземете правилните решения, дарява ви с духовна сила, помага да постигнете успехи в учението.
Мантрата на Манджушри e заряд от мъдрост и положителна енергия. Хората молят Манджушри да ги дари с умствени способности, мъдрост, майсторство в учението, красноречие, добра памет, просветление.
Помолете Манджушри да вземете правилното решение, ако вие не знаете по кой път да тръгнете, да изберете как да живеете или как да постигнете своите цели. Мантрата се повтаря минимум 108 пъти и той ще ви подскаже какво да правите.
 
Мантра Буда Манджушри:
 

Мантра на Богинята Защитница

Тя защитава от природни катастрофи, заболявания и всякакви видове несгоди.

TADYATHA OM ANALE ANALE
KHASAME KHASAME BHAIRE BHAIRE
SAUME SAUME SARVA BUDDHA
ADHISHTHANA ADHISHTHITE SOHA
OM SARVA TATHAGATA USHNISHA
SITATA - PATRE HUM PEH
HUM MAMA HUM NI SOHA
 
ТАДЯТА ОМ АНАЛЕ АНАЛЕ
КАСАМЕ КАСАМЕ БАЙРЕ БАЙРЕ
САУМЕ САУМЕ САРВА БУДДА
АДХИШТАНА АДХИШТИТЕ СОХА
ОМ САРВА ТАДЯГАТА УШНИША
СИТАТА-ПАТРЕ ХУМ ПЕ ХУМ
МАМА ХУМ НИ СОХА

Зареждане на очите
Задължителни упражнения за тези, които работят на компютър.

 
Мониторите на компютрите и телевизорите са постоянно напрежение, за да прочетеш малките надписи. Всичко това се явява голям стрес за нашите очи. Те бързо се уморяват, болят, зрението отслабва, а понякога даже развиват заболявания. За да избегнете вредното влияние на ежедневния стрес и малко да "разтоварите" очите, ще ви помогне просто зареждане.
 
1. Затворете очи и се отпуснете, колкото е възможно. За най-добър ефект можете да поседите така за около минута, а след това без да бързате и без да отваряте очи, започнете да описвате с очните ябълки окръжности или осморки. Повтаряйте по 10 пъти на всяка страна.
2. Промяна на фокусировката на погледа. За това упражнение намерете прозорец. Нарисувайте една черта и се съсредоточете върху нея. После погледнете през стъклото някакъв далечен обект, но в същото направление. Промяната на фокуса е много полезно за очите.
3. Сега вземете една химикалка и се съсредоточете в края ѝ. Без да откъсвате поглед, следейки го бавно, отдалечавайте химикалката на разстояние протегната ръка. След това връщате пак близко до носа. Повторете 5-7 пъти.
4. Поемете дълбоко въздух и силно замижете. Мислено си представете как напражението обхваща вашите мускули на лицето, главата и шията. На издишване рязко отворете очи и разпръснете напрежението. Направете упражнението 5 пъти.
5. Без да движите глава погледнете право напред няколко секунди. След преместете очите по диагонали надясно и нагоре, в ляво и надолу. Повторете 8-10 пъти. Дайте възможност на очите си да починат за няколко минути, повторете упражнението, но вече в обратен порядък.
6. Изберете кой да е обект на разстояние примерно на 30-на см от себе си и се фокусирайте върху него. Гледайте обекта в продължение на 5 сек. и затворете едно око. Отчетете още 5 сек., отворете това око и затворете другото.
7.  Представете си, че в стаята лети пеперуда. Уловете я с поглед и я проследете как тя лети - плавно, насам на там, нагоре - надолу, ту близко, ту далече от вас.
8. Бързо и често мигайте.
 
Дори и да не можете (домързи ви) да изпълните целия комплекс, изберете 2-3 от понравилите ви се упражнения и ги правете поне един път на ден.
Упражнение 1. Съставете следния списък:
- 10 неща, които ми се получават най-добре;
- 10 занимания, с които се занимавам с най-голямо удоволствие;
- 10 неща, които най-много искам да имам.
 
Упражнение 2. Отговорете на следните въпроси:
- 10 идеи, с помощта на които аз допълнително ще заботя тази седмица 10$.
- 10 идеи, с които аз още тази седмица ще смислено ще похарча 8$.
- 10 идеи, благодарение на които аз още тази седмица ще отделя 1$.
- 10 идеи, с помощта на които аз още тази седмица ще инвестирам 1$.
 
Сумата и валутата можете да промените по собствено усмотрение. Важно е да съхраните съотношението 10:8:1:1.
Упражнения 1 и 2 се препоръчва да се правят в продължение на година.

За ритуала ще са ви необходими:

1. три свещи; Най- добре е да изберете църковни свещи, но ако нямате такава възможност, не се притеснявайте, ще свършат работа и обикновените.

2. чаша; Важното е съдът да е от стъкало и да е прозрачен (може и буркан).

3. паричен купюр (за материалните желания) или лист харатия (за всички останали желания). Обърнете внимание, че използването на купюри с малка стойност е крайно нежелателно! Колкото по-голяма е стойността, толкова по-добре! Въпросният купюр може да се похарчи, по-нататък, така че спокойно можете да използвате и от 100 долара и с него да проведете ритуала.

4. Молив за паричния ритуал или химикалка за останалите желания.

Обърнете внимание на това, че за един път може да се работи само с едно желание и не е важно дали то е материално или романтично. Освен това не е желателно да провеждате ритуала по-често от един път на седмица.

За ритуала не е нужно да избирате специално време. Проведете го тогава, когато вие е удобно на вас. Отделете си около час и се погрижете никой да не ви пречи и нищо да не ви отвлича вниманието. Трябва да се посветите на процеса и да не се отвличате.

Когато всички приготвления са готови, взимаме трите свещи и поставяме, така че да се получи триъгълник. Заплавате ги.

Ако провеждате ритуала с финансова цел, то вие взимате паричния купюр и пишете на него вашето желание. Ако желанието не е свързано с финанси, тогава го пишете на обикновен лист.

Въпреки всички правила за поставянето на цели, вие пишете желанието в минало време. Например „Аз изкарах 5000 $“, „Аз получих повишение на заплатата“, „Аз си купих автомобил“, „Аз си изплатих всички заеми“ и т.н..

След като вашето желание е написано, вие взимате купюра/листа, го слагате в центъра на триъгълника и слагате отгоре чаша с вода. И я оставяте така около 5 – 10 мин. След това време изливате водата в тоалетната и наливате нова, като отново я слагаме върху купюра/листа около 5 – 10 мин.

И докато водата се зарежда благоприятно, е важно да се мисли за желанието. Когато мине необходимото време, вие сега не изливате водата, а я изпивате.

След това ритуала може да се счита за завършен. След неговото завършване купюра или листа с желанието трябва да носите постоянно със себе си дотогава, докато желанието не се осъществи. Когато се изпълни, листът може да се изхвърли, а купюрът да се похарчи, да се върне в сейфа или да се използвана за ново желание.