Ритуали

Ритуали (35)

rm 15
За ритуала ще са ви необходими парични купюри с един повече от картите.
Необходимо е до ги сложите купюр-карта-купюр-карта-купюр-карта-купюр-карта-купюр и т.н., така че отгоре и отдолу да са купюритe и след това отгоре сложете повечко различни парични купюри - не е важно с какъв номинал и от коя страна.
Може още отгоре да сложите изделия от скъпоценни метали и камъни.
След това е необходимо да запалите зелената свещ (ще стане и от бял цвят).
Сложете дясната ръка върху парите-картите, а лявата ръка върху слънчевия сплит.
Сега трябва да затворите очи и да си представите как паричните връзки на парите, които са под вашата дясна ръка, се свръзват с вашите карти.
И така примерно 10 - 15 мин.
Пред очите ви ще изникват картини - образи на различни хора, предмети, парични потоци, потоци от енергия и така нататък.
Фокусирайте се над своите най-важни цели, към които е нужно да притеглите паричния поток.
И докато си мислите, трябва да казвате: 
"Парични връзки, помогнете,
към мен пари доведете".
След практиката е необходимо да загасите свещта.
Парите и картите сложете на едно място във вашия портфейл в една преграда.
В течение на 3 дена размесвайте парите и картите в портфейла си най-малко 7 пъти на ден.
След това отново казвайте:
"Парични връзки, помогнете,
към мен пари доведете".
Тази практика е полезно да я повтаряте поне 1 път на месец с различни купюри.
Този ритуал ви позвалява да обедините вашите парични връзки с тези, които свързват картите с банката, която ги е издала.
В този момент вие получавате допълнителна сила за привличане на парични средства чрез банките, издаващи картите.
 
 
11 Септември
За ритуала са необходими:
2 огледала – желателно с еднаква форма (в краен случай ще свършат работа всякакви);
1 монета с бял цвят;
1 свещ – жълта или бяла на цвят.
 
Целта на този ритуал e „да влезете“  в паралелни измерения и чрез тях да започнете да привличате допълнителни енергии на паричен просперитет.
Необходимо е на равна (желателно дървена повърхност) да сложите монетата с герба отгоре, а върху нея да сложите свещника.
Двете огледала се разполагат от страни на свещта на разстояние 15–20 см от самата свещ (както е показано на картинката).
След това запалвате свещта.
Сядате редом, така че да може да се види в едното огледало безкрайното отражение на свещта.
Гледате в средата на пламъка 4-5 мин и през всичкото това време си спомняте своите желания и мечти, представяйки си, че те се изпълняват.
Също така си представяте каква сума в паричен еквивалент ще ви потрябва за изпълнението на тези ваши желания.
Ако очите ви са уморени и се затварят – затворете ги за 1-2 минути, продължавайки да мислите за своите желания и мечти, а след това отворете очи.
След това гледате с разфокусиран поглед към безкрайния ред от отражения на пламъка на свещта.
Мислено се пренасяте в едно от безкрайните измерения и го разглеждате отвътре.
Най–вероятно вие ще видите там неограничени запаси от злато, скъпоценности, ценни предмети, енергетически субстанции и парични потоци.
След това мислено започнете да привличате тези парични потоци и скъпоценности в своя живот.
Представете си как тези потоци идват по отражението на пламъка на свещта и попадат във вашето измерение. Тук те се натрупват и трансформират във вашите мечти и желания.
Правете това в течение на 7–10 минути.
След това може да затворите очи и 3-5 мин. да стоите без да се движите (по възможност не мърдайте изобщо).
След това отворете очи.
Може да загасите свещта.
Вземете монетата от под свещника и я сложете в своя портфейл. Така тя ще привлича към вас просперитет.
След 7 дена монетата може да се използва по предназначение.

За ритуала ще са ви необходими:

1. три свещи; Най- добре е да изберете църковни свещи, но ако нямате такава възможност, не се притеснявайте, ще свършат работа и обикновените.

2. чаша; Важното е съдът да е от стъкало и да е прозрачен (може и буркан).

3. паричен купюр (за материалните желания) или лист харатия (за всички останали желания). Обърнете внимание, че използването на купюри с малка стойност е крайно нежелателно! Колкото по-голяма е стойността, толкова по-добре! Въпросният купюр може да се похарчи, по-нататък, така че спокойно можете да използвате и от 100 долара и с него да проведете ритуала.

4. Молив за паричния ритуал или химикалка за останалите желания.

Обърнете внимание на това, че за един път може да се работи само с едно желание и не е важно дали то е материално или романтично. Освен това не е желателно да провеждате ритуала по-често от един път на седмица.

За ритуала не е нужно да избирате специално време. Проведете го тогава, когато вие е удобно на вас. Отделете си около час и се погрижете никой да не ви пречи и нищо да не ви отвлича вниманието. Трябва да се посветите на процеса и да не се отвличате.

Когато всички приготвления са готови, взимаме трите свещи и поставяме, така че да се получи триъгълник. Заплавате ги.

Ако провеждате ритуала с финансова цел, то вие взимате паричния купюр и пишете на него вашето желание. Ако желанието не е свързано с финанси, тогава го пишете на обикновен лист.

Въпреки всички правила за поставянето на цели, вие пишете желанието в минало време. Например „Аз изкарах 5000 $“, „Аз получих повишение на заплатата“, „Аз си купих автомобил“, „Аз си изплатих всички заеми“ и т.н..

След като вашето желание е написано, вие взимате купюра/листа, го слагате в центъра на триъгълника и слагате отгоре чаша с вода. И я оставяте така около 5 – 10 мин. След това време изливате водата в тоалетната и наливате нова, като отново я слагаме върху купюра/листа около 5 – 10 мин.

И докато водата се зарежда благоприятно, е важно да се мисли за желанието. Когато мине необходимото време, вие сега не изливате водата, а я изпивате.

След това ритуала може да се счита за завършен. След неговото завършване купюра или листа с желанието трябва да носите постоянно със себе си дотогава, докато желанието не се осъществи. Когато се изпълни, листът може да се изхвърли, а купюрът да се похарчи, да се върне в сейфа или да се използвана за ново желание.

Този ритуал се прави само на намаляваща Луна, така че бъдете внимателни. Проверете кой лунен ден е в момента на извършването на дадения ритуал.
Този ритуал се извършва в безлюдно място. Най – добре на полето, ако е невъзможно, и сте в града, най – добре е да е на тавана/покрива на висок къща/блок. Но не на балкона, а именно на тавана/покрива.
За изпълнение на ритуала ще ви са необходими монета 1/2/5 ст. и 7 клечки кибрит. Точно когато се покаже луната, е необходимо да се изправите с цял ръст с лице към Луната. Да вземете монетата в лявата ръка и да я стиснете в юмрук. Дланта на дясната ръка трябва да сложите върху областта на сърцето.
В течение на 7–10 мин. трябва да гледате луната, разфокусирайки поглед. През всичкото това време си представяйте как Луната привлича към вас в лявата ви ръка паричния поток и фокусира неговата енергия в монетата.
В това време периодически отпускайте и стискайте юмрука си с монетата. След това затворете очи и почувствайте в лявата си ръка какво става с монетата. Тя може да бъде гореща, студена, мокра, пулсираща и даже жива.
Не се плашете. Така трябва и да бъде.
Останете в това състояние 2-3 мин.
След това може да отворите очи и веднага да се приберете вкъщи. По пътя не трябва да говорите с никого нито дума. Пресичайки входната врата, тогава можете отново да разговаряте.
Монетата през цялото това време трябва да носите в лявата си ръка. Вкъщи отваряте юмрука и слагате монетата в портфейла си.
В портфейла тази монета трябва да стои точно един месец – до следващата намаляваща луна. След това може да я похарчите.
Клечките кибрит трябва да бъдат през цялото време с вас. Връщайки се вкъщи, е небоходимо да ги съберете на снопче и да ги изгорите напълно, а пепелта да изхвърлите в канализацията.
Даденият ритуал можете да провеждате 1-2 пъти в годината.

Сега ще ви предоставя една практика, която ще ви позволи значително да намалите паричните си загуби.
Тази практика се прави на две нива. Социално и магическо.
Първо е необходимо да започнете да водите свой личен паричен поток. Приход – разход. Дебит – кредит.
Това означава, че вие започвате да контролирате енергетическите потоци, съставляващи паричния поток на социално ниво. Това ще ви помогне да започнете да анализирате от къде се идват потоците и къде изтичат.
На този етап вие ще видите къде са „изчезнали“ парите от вашия живот. Съответно ще ви бъде и по-ясно за какво и как е изтичала паричната енергия.
Второ е необходимо да направите ритуал за защита от парични загуби.
За него ще ви са необходими:
- зелена или бяла свещ;
- кибрит;
- паричен купюр (без значение е от коя валута), желателно е да е с крупен номинал;
- лист хартия;
- молив.

Запалете свещта.
Необходимо е малко да смачкате паричния купюр.
На листа напишете с молива  какви са ви основните парични загуби на социално ниво, които установихте след първия етап.
Сложете върху листа купюра.
Положете отгоре му своята лява длан.
След това положете отгоре върху вашата лява ръка дясната си длан.
Затворете очи.
В течение на 15–20 мин. си представяйте вашата ситуация, когато парите ви са „изтичали“ за нещо, което не сте планирали.
После в течение 5–10 мин. си представяйте как би се променил вашия живот, ако ги нямаше тези парични загуби.
След това е необходимо да отворите очи.
Махнете ръце от купюра.
Сгънете на тръба листа с описанието на вашите парични загуби.
Запалете го от пламъка на свещта (съблюдавайте противопожарните правила).
Пепелта трябва да се разнесе от вятъра.
Паричният купюр трябва да се сложи във вашия портфейл. Не трябва да го харчите 7 дена.
Този ритуал може да се повтаря в зависимост от проявата на паричните загуби или 1 път на 2-3 месеца.

За ритуала ще са ви необходими:
 • кибритм
 • свещ жълт или бял цвят (около 30-40 см).
 • парични купюри – не по-малко от 7 (може да са с различна стойност и от различни валути).
 Необходимо е да запалите свещта и сложите около нея всичките купюри. Колкото повече, толкова по-добре, но не по-малко от 7.
  
След това е необходимо в течение на не по-малко от 5 мин. да гледате в средата на пламъка и шепнешком да казвате:
Безкраен паричен поток,
позволи ми да влезна
на мен просперитет донеси.
През цялото това време си представяйте как вие влизате в паричния поток. Всеки си го представя по своему.
Постарайте се с периферното зрение да забележите как се държат купюрите около свещта.
След това е необходимо да затворите очи за около 10 мин. и да си представите под каква форма паричният поток ще се проявява по отношение на вас. По какъв начин той ще започне да ви доставя просперитета и достатъка.
След това отворете очи.
Вземете 7 клечки кибрит и ги сложете пред себе си.
Вземете по една клечка в лявата си ръка, запалете от горящата свещ и бавно се движете обратно на часовниковата стрелка около горящата свещ, докато клечката изгори. Трябва да сте направи не по-малко от 3 кръга.
През цялото това време мислете за своите цели и мечти. И по-точно какво вие искате най-много в този живот.
Изгорелите клечки кибрит е необходимо да изхвърлите извън пределите на вашето жилище.
Като изхвърлите всички изгорели клечки, отоново седнете и гледайте в средата на пламъка на свещта. Ако ви се затварят очите,не им пречете. Нека се затворят.
Може да отваряте периодически очите и да ги затваряте.
През всичкото това време е необходимо да обмисляте своите планове и цели за близката година. Подсказвайте и шепнете на Вселената какви ресурси не ви достигат и какви лични качества са ви необходима, за да ги осъществите.
Всичко това трябва да го правите, докато не догори свещта.
Желателно е тя да сама да изгасне.
Съблюдавайте при това противопожарните мерки за безопасност.
След практиката използвайте паричните купюри по предназначение.
Дадената практика може да се повтаря 1 път на седмица, но не повече от 3 пъти поред.
Такъв троен период може да се прави не по-често от 1 път в годината.

Ритуал за постигане на успех в бизнеса

Нощ на Майката на Огъня Имбол – време за обновяване, подготовка към разцъфването на Майката Земя, за нейното пробуждане от съня. В това време ние честваме Силата, която дарява живот, здраве, просперитет и помага на съзиданието.Тя има много имена. Едно,  от които е Бригита. Тази същата богиня, която пази огъня, ни учи на занаяти и дарява с плодородие.

Присъединете се и вие към тази вълшебна енергия. Направете неголям, но много резултатен ритуал, който ще изпълни с енергията на просперитета и съзиданието вашите планове и дела.

            Ще ви са необходими: жълта свещ като символ на богинята, жълти цветя, дар за нея, свещник, кибрит. Също така помислете за предстоящите ви крупни дела и планове.

            Изберете време и място, така че никой да не ви отвлича. Ще са ви необходими примерно половин час. Поставете свещта на изток, а до нея поставете поднос или чиния със цветята (без стъблата). Седнете пред свеща. Помислете затова, че сега вие ще запалите свещта в чест на Богинята Бригита. Призовете я и помолете богинята да изпълни вашите дела и планове с енергията на съзиданието и разтежа.

И така, запалате свещта, гледайки пламъка се обърнете към Бригита:

Велика Богиньо, тази, която помага да се роди новото.

Тази, която дава сили да израстат и защитава плодовете.

Моля те, Майко Бригита, ела при мен.

Изпълни моите планове и дела с енергията на живота

и силата на просперитета.

Да бъде така. Наистина.

Ако чувствате, че е нужно да повторите призива, направете го. Обикновено Силата се призовава 1, 7 или 9 пъти. Тук е валиден същия алгоритъм. След това погледнете пламъка на огъня, повтаряйки си : "Велика Бригита дари със силите на съзиданието и просперитета моите дела и планове".

Правейки вдишване, представете си как енергията на пламъка влиза във вашето тяло. На издишване се концентрирайте върху тази енергия между ръцете си във вид на топка. Продължавайте да правите така, докато не почувствате между ръцете си плътна топла топка.

Сега си представете, че топката свети с прятна бяло-виолетова светлина. Имплементирайте в тази топка своите планове и дела. Вижте вскички планове и дела вече приключили и такъв вариант, който на вас ви се струва най-хармоничен и благоприятен. Ако някои от ситуациите не се виждат или не се проявяват така, както бихте искали, подишайте още малко, обръщайки се към богинята, и изпълвайте топката с енергия на огъня.След като всичко ви се получи, представете си, че вие пускате топката, и тя излита от вашите ръце. Кажете:

Велика богиньо Бригита, моля те, посей моите планове и дела в благоприятна почва.

Нека те се материализират, колкото се може по-хармонично за мен и Света. Да бъде така.

     Сега, когато вие сте изпълнили със сила всички свои планове и дела, може да повторите практиката за нещо, което е много важно отделно. Тъй като колкото повече са целите и плановете ни, токлова повече енергия е необходима за тяхното въплъщение. Затова, ако имате някое много важно нещо. Например да запишете детето в добро училище, провеждане на важно мероприятие, получаване на нова длъжност и т.н. изпълнете го с енергия отделно. Затова ще е необходимо да повторите думите на обръщението, дишайки огън и правейки топка. Представете с я желания резултат от тази работа, виждай как всичко се е получило благополучно и добре, пуснете я в пространството.

   След като практиката е завършена, поблагодарете на Богинята, дарявайки й цветя:

Велика богиньо, тази, която помага да се роди новото.

Тази, която дава сили да израстат и защитава плодовете.

Благодаря ти, Майко Бригита, за помощта.

Приеми моите дарове. Нека бъде мир и любов между нас.

Да бъде така. Наистина.

            Положете цветята до свещата. Нека свеща да догори до края. Цветята може да ги изсушите и за ги използвате като амулети за късмет, просперитет и богатство. Също така можете да ги изгорите или да ги закопаете в земята.

            Пожелавам ви успех с практиката.